-50%

Bóng tuýp led CN T8 Duhal

BÓNG LED TUÝP 1.5M 23W (SDHT804)

283.000
-50%

Bóng tuýp led CN T8 Duhal

BÓNG LED TUÝP 0.6M 9W (SDHT801)

109.000
-50%

Bóng tuýp led CN T8 Duhal

BÓNG LED TUÝP 1.2M 18W (SDHT803)

141.500
-50%

Bóng tuýp led CN T8 Duhal

BÓNG LED TUÝP 1.2M 18W (SDHB003)

167.500
-50%

Bóng tuýp led CN T8 Duhal

BÓNG LED TUÝP 0.6M 9W (SDHB001)

142.500
-10%

Bóng tuýp led CN T8 Duhal

Bóng LED tuýp 1.2M 18W (SDHR18)

187.200
0908504886
Liên hệ