-30%

Đèn led âm trần đế mỏng Duhal

Đèn LED panel âm trần 9W (KDGT509)

59.500
-30%

Đèn led âm trần đế mỏng Duhal

Đèn LED panel âm trần 12W (KDGT512)

77.000
-30%

Đèn led âm trần đế mỏng Duhal

Đèn LED panel âm trần 18W (KDGT518)

101.500
-30%

Đèn led âm trần đế mỏng Duhal

Đèn LED panel âm trần 6W (KDGT506)

48.300
-30%

Đèn led âm trần đế mỏng Duhal

Đèn LED panel âm trần 15W (KDGT515)

92.400
-30%

Đèn led âm trần đế mỏng Duhal

Đèn LED panel âm trần 6W (KDGT546)

44.100
-30%

Đèn led âm trần đế mỏng Duhal

Đèn LED panel âm trần 4W (KDGT504)

39.200
-30%

Đèn led âm trần đế mỏng Duhal

Đèn LED panel âm trần 3W (KDGT503)

35.700